ก๊อกอ่างล้างหน้าแบบเซ็นเซอร์

KF-12-015-50

KF-12-015-50 ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า แบบเปิด-ปิดอัตโนมัติ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KF-10-012-50(B)

KF-10-012-50(B) ก๊อกเปิด-ปิดอัตโนมัติ(SENSOR) แบบใช้แบตเตอรี่

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KF-09-012-50(B)

KF-09-012-50(B) ก๊อกเปิด-ปิดอัตโนมัติ(SENSOR) แบบใช้แบตเตอรี่

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KF-08-012-50(B)

KF-08-012-50(B) ก๊อกอ่างล้างหน้าเปิด-ปิดอัตโนมัติ (SENSOR) แบบใช้แบตเตอรี่

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KF-08-011-50(E)

KF-08-011-50(E) ก๊อกอ่างล้างหน้าเปิด-ปิดอัตโนมัติ (SENSOR) แบบใช้ไฟฟ้า

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KF-07-012-50(B)

KF-07-012-50(B) ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบเปิด-ปิดอัตโนมัติ ระบบเซ็นเซอร์ ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KF-07-011-50(E)

KF-07-011-50(E) ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบเปิด-ปิดอัตโนมัติ ระบบเซ็นเซอร์ ใช้พลังงานจากไฟฟ้า

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KF-06-012-50(B)

KF-06-012-50(B) ก๊อกอ่างล้างหน้าเปิด-ปิดอัตโนมัติ (SENSOR) แบบใช้แบตเตอรี่

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KF-06-011-50(E)

KF-06-011-50(E) ก๊อกอ่างล้างหน้าเปิด-ปิดอัตโนมัติ (SENSOR) แบบใช้ไฟฟ้า

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KF-05-012-50PCA

KF-05-012-50PCA ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบเปิด-ปิดอัตโนมัติ ระบบเซ็นเซอร์ ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ พร้อมปากกรองประหยัดน้ำ ร่น PCA SPRAY

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KF-05-011-50PCA(E)

KF-05-011-50PCA(E) ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบเปิด-ปิดอัตโนมัติ ระบบเซ็นเซอร์ ใช้พลังงานจากไฟฟ้า พร้อมปากกรองประหยัดน้ำ ร่น PCA SPRAY

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KF-05-011-50PCA

KF-05-011-50PCA ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบเปิด-ปิดอัตโนมัติ ระบบเซ็นเซอร์ ใช้พลังงานจากไฟฟ้า พร้อมปากกรองประหยัดน้ำ ร่น PCA SPRAY

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KF-05-011-50(E)

KF-05-011-50(E) ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบเปิด-ปิดอัตโนมัติ ระบบเซ็นเซอร์ ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KF-03-012-50PCA(B)

KF-03-012-50PCA(B) ก๊อกอ่างล้างหน้าเปิด-ปิดอัตโนมัติ (SENSOR) แบบใช้แบตเตอรี่ (ปากกรองPCA)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KF-03-011-50PCA(E)

KF-03-011-50PCA(E) ก๊อกอ่างล้างหน้าเปิด-ปิดอัตโนมัติ (SENSOR) แบบใช้ไฟฟ้า (ปากกรองPCA)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KF-02-012-50(B)

KF-02-012-50(B) ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบเปิด-ปิดอัตโนมัติ ระบบเซ็นเซอร์ ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KF-02-011-50PCA(E)

KF-02-011-50PCA(E) ก๊อกอ่างล้างหน้าเปิด-ปิดอัตโนมัติ (SENSOR) แบบใช้ไฟฟ้า (ปากกรองPCA)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KF-01-012-50PCA(B)

KF-01-012-50PCA(B) ก๊อกอ่างล้างหน้าเปิด-ปิดอัตโนมัติ (SENSOR) แบบใช้แบตเตอรี่(ปากกรองPCA)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KF-01-012-50(B)

KF-01-012-50(B) ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบเปิด-ปิดอัตโนมัติ ระบบเซ็นเซอร์ ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KF-01-011-50PCA(E)

KF-01-011-50PCA(E) ก๊อกอ่างล้างหน้าเปิด-ปิดอัตโนมัติ (SENSOR) แบบใช้ไฟฟ้า (ปากกรองPCA)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KF-01-011-50(E)

KF-01-011-50(E) ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบเปิด-ปิดอัตโนมัติ ระบบเซ็นเซอร์ ใช้พลังงานจากไฟฟ้า

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

BAP2B-50(PCA)

BAP2B-50(PCA) ก๊อกอ่างล้างหน้าเปิด-ปิดอัตโนมัติ (SENSOR) แบบใช้แบตเตอรี่ (ปากกรองPCA)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

BAP2B-50

BAP2B-50 ก๊อกอ่างล้างหน้าเปิด-ปิดอัตโนมัติ (SENSOR) แบบใช้แบตเตอรี่

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

BAP2-50(PCA)

BAP2-50(PCA) ก๊อกอ่างล้างหน้าเปิด-ปิดอัตโนมัติ (SENSOR) แบบใช้ไฟฟ้า (ปากกรองPCA)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

BAP2-50

BAP2-50 ก๊อกอ่างล้างหน้าเปิด-ปิดอัตโนมัติ (SENSOR) แบบใช้ไฟฟ้า

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KF-05-012-50PCA(B)

KF-05-012-50PCA(B) ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบเปิด-ปิดอัตโนมัติ ระบบเซ็นเซอร์ ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ พร้อมปากกรองประหยัดน้ำ ร่น PCA SPRAY

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

589.46.008

589.46.008 ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์ (ไฟฟ้า)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

589.46.007

589.46.007 ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์ (ไฟฟ้า)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

589.46.013

589.46.013 ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์ (แบตเตอรี่)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

589.46.006

589.46.006 ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์ (ไฟฟ้า)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

589.46.011

589.46.011 ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์ (แบตเตอรี่)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

589.46.001

589.46.001 ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์ (ไฟฟ้า)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

589.46.014

589.46.014 ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์ (แบตเตอรี่)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

589.46.004

589.46.004 ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์ (ไฟฟ้า)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

589.46.015-

589.46.015 ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์ (แบตเตอรี่)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

89.46.004

589.46.002 ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์ (ไฟฟ้า)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

589.46.015

589.46.015 ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์ (แบตเตอรี่)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

589.46.012

589.46.012 ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์ (แบตเตอรี่)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

589.46.005

589.46.005 ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์ (ไฟฟ้า)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

589.46.003

589.46.003 ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์ (ไฟฟ้า)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

589.25.570

589.25.570 ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์ (ไฟฟ้า/แบตเตอรี่)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

589.25.572

589.25.572 ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

589.25.573

589.25.573 ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์ (ไฟฟ้า/แบตเตอรี่)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

589.25.575

589.25.575 ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

495.61.187

495.61.187 ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

495.61.188

495.61.188 ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์ (ไฟฟ้า/แบตเตอรี่)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

495.61.186

495.61.186 ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์ (ไฟฟ้า/แบตเตอรี่)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

495.61.185

495.61.185 ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์ (ไฟฟ้า/แบตเตอรี่)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KF-01-035-50

KF-01-035-50 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ พร้อมแป้นเปิดน้ำระบบสัมผัสและปิดน้ำอัตโนมัติภายใน 30 วินาที(ใช้ได้ทั้งแบบไฟฟ้าและแบตเตอรี่) สีโครเมี่ยม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KF-01-035-63

KF-01-035-63 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ พร้อมแป้นเปิดน้ำระบบสัมผัสและปิดน้ำอัตโนมัติภายใน 30 วินาที(ใช้ได้ทั้งแบบไฟฟ้าและแบตเตอรี่)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KF-09-011-50(E)

KF-09-011-50(E) ก๊อกเปิด-ปิดอัตโนมัติ(SENSOR) แบบใช้ไฟฟ้า

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KF-14-015-63

KF-14-015-63 ก๊อกเปิด-ปิดอัตโนมัติ (SENSOR) แบบใช้ได้ 2 ระบบ ทั้งระบบไฟฟ้าและแบตเตอรี่

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KF-13-015-50

KF-13-015-50 ก๊อกเปิด-ปิดอัตโนมัติ (SENSOR) แบบใช้ได้ 2 ระบบ ทั้งระบบไฟฟ้าและแบตเตอรี่

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KF-11-011-50(E)

KF-11-011-50(E) ก๊อกเปิด-ปิดอัตโนมัติ(SENSOR) แบบใช้ไฟฟ้า

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KF-18-011-50(E)

KF-18-011-50(E) ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ แบบใช้ไฟฟ้า

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KF-17-015-50

KF-17-015-50 ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติแบบใช้ทั้งไฟฟ้าและแบตเตอรี่

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KF-11-015-50

KF-11-015-50 ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติแบบใช้ทั้งไฟฟ้าและแบตเตอรี่

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KF-05-012-50(B)

KF-05-012-50(B) ก๊อกเปิด-ปิดอัตโนมัติ(SENSOR)แบบใช้แบตเตอรี่

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KF-04-012-50(B)

KF-04-012-50(B) ก๊อกอ่างล้างหน้าเปิด-ปิดอัตโนมัติ(SENSOR)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KF-04-011-50(E)

KF-04-011-50(E) ก๊อกอ่างล้างหน้าเปิด-ปิดอัตโนมัติ(SENSOR)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KF-03-012-50(B)

KF-03-012-50(B) ก๊อกอ่างล้างหน้าเปิด-ปิดอัตโนมัติ(SENSOR)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KF-03-011-50(E)

KF-03-011-50(E) ก๊อกอ่างล้างหน้าเปิด-ปิดอัตโนมัติ(SERSOR)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KF-02-011-50(E)

KF-02-011-50(E) ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบเปิด-ปิดอัตโนมัติ ระบบเซ็นเซอร์ ใช้พลังงานจากไฟฟ้า

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KF-01-015-50

KF-01-015-50 ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ แบบใช้ไฟฟ้าและแบตเตอรี่

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KF-10-011-50(E)

KF-10-011-50(E) ก๊อกเปิด-ปิดอัตโนมัติ(SENSOR) แบบใช้ไฟฟ้า

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

EF-01-015-50(WS)

EF-01-015-50(WS) ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ พร้อมที่จ่ายสบู่เหลว แบบใช้ไฟฟ้า และ แบตเตอรี่

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

AF-747

AF-747 ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

AF-747L

AF-747L ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

AF-748

AF-748 ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

AF-790

AF-790 ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

AF-790S

AF-790S ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

AF-790S-SB1

AF-790S-SB1 ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

AF-790WHS

AF-790WHS ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

AF-791

AF-791 ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

AF-849FL

AF-849FL ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

H-2600

H-2600 ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

AF-580

AF-580 ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

AF-840L

AF-840L ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

AF-740-1

AF-740-1 ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

AF-840

AF-840 ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

AF-740-2

AF-740-2 ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

AF-809

AF-809 ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

AF-750

AF-750 ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

AF-807

AF-807 ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

AF-803

AF-803 ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

H-2603

H-2603 ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

AF-809L

AF-809L ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

AF-740

AF-740 ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

AF-680

AF-680 ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

AF-730

AF-730 ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

AF-819

AF-819 ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

AF-720L

AF-720L ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

AF-817

AF-817 ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

AF-720

AF-720 ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

AF-520

AF-520 ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

AF-530

AF-530 ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

AF-810MA-B

AF-810MA-B ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

AF-810MA-C

AF-810MA-C ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

AF-808

AF-808 ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

AFS-900

AF-517(AC) ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้