ก๊อกอ่างล้างหน้าแบบเซ็นเซอร์ (ติดผนัง)

KF-07-012-50(B)

KF-07-012-50(B) ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบเปิด-ปิดอัตโนมัติ ระบบเซ็นเซอร์ ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KF-07-011-50(E)

KF-07-011-50(E) ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบเปิด-ปิดอัตโนมัติ ระบบเซ็นเซอร์ ใช้พลังงานจากไฟฟ้า

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KF-06-012-50(B)

KF-06-012-50(B) ก๊อกอ่างล้างหน้าเปิด-ปิดอัตโนมัติ (SENSOR) แบบใช้แบตเตอรี่

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KF-06-011-50(E)

KF-06-011-50(E) ก๊อกอ่างล้างหน้าเปิด-ปิดอัตโนมัติ (SENSOR) แบบใช้ไฟฟ้า

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KF-05-012-50PCA

KF-05-012-50PCA ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบเปิด-ปิดอัตโนมัติ ระบบเซ็นเซอร์ ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ พร้อมปากกรองประหยัดน้ำ ร่น PCA SPRAY

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KF-05-011-50PCA(E)

KF-05-011-50PCA(E) ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบเปิด-ปิดอัตโนมัติ ระบบเซ็นเซอร์ ใช้พลังงานจากไฟฟ้า พร้อมปากกรองประหยัดน้ำ ร่น PCA SPRAY

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KF-05-011-50PCA

KF-05-011-50PCA ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบเปิด-ปิดอัตโนมัติ ระบบเซ็นเซอร์ ใช้พลังงานจากไฟฟ้า พร้อมปากกรองประหยัดน้ำ ร่น PCA SPRAY

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KF-05-011-50(E)

KF-05-011-50(E) ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบเปิด-ปิดอัตโนมัติ ระบบเซ็นเซอร์ ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KF-05-012-50PCA(B)

KF-05-012-50PCA(B) ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบเปิด-ปิดอัตโนมัติ ระบบเซ็นเซอร์ ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ พร้อมปากกรองประหยัดน้ำ ร่น PCA SPRAY

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

589.46.014

589.46.014 ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์ (แบตเตอรี่)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

589.46.004

589.46.004 ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์ (ไฟฟ้า)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

589.46.015-

589.46.015 ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์ (แบตเตอรี่)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

89.46.004

589.46.002 ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์ (ไฟฟ้า)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

589.46.015

589.46.015 ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์ (แบตเตอรี่)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

589.46.012

589.46.012 ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์ (แบตเตอรี่)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

589.46.005

589.46.005 ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์ (ไฟฟ้า)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KF-05-012-50(B)

KF-05-012-50(B) ก๊อกเปิด-ปิดอัตโนมัติ(SENSOR)แบบใช้แบตเตอรี่

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

AF-747

AF-747 ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

AF-747L

AF-747L ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

AF-748

AF-748 ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

AF-790

AF-790 ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

AF-790S

AF-790S ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

AF-790S-SB1

AF-790S-SB1 ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

AF-790WHS

AF-790WHS ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

AF-791

AF-791 ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MF-115

MF-115 ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MF-116

MF-116 ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MF-118

MF-118 ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MF-119

MF-119 ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MF-119/S

MF-119/S ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MF-120

MF-120 ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MF-120/S

MF-120/S ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MF-121

MF-121 ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MF-121/S

MF-121/S ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MF-123

MF-123 ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MF-122

MF-122 ก๊อกน้ำอัตโนมัติ ติดผนัง / AUTOMATIC HAND WASHER SERIES

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MF-1501

MF-1501 ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MF-1502

MF-1502 ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MF-2502

MF-2502 ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MF-3502

MF-3502 ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MF-4502/W

MF-4502/W ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

F28508-CHACT000DC

F28508-CHACT000DC LINE SENSOR WALL MOUNTED LAVA. FAUCET (DC)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

FFAS8508-AT0500BT0

FFAS8508-AT0500BT0 LINE SENSOR WALL MOUNTED LAVA. FAUCET (AC) 

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

F28511-CHACT000DC

F28511-CHACT000DC LINE SENSOR WALL MOUNTED LAVA. FAUCET (DC) 

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

FFAS8511-AT0500BT0

FFAS8511-AT0500BT0 LINE SENSOR WALL MOUNTED LAVA. FAUCET (AC) 

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

FFAS8837-AT050EBT0

FFAS8837-AT050EBT0 SELECTRONIC WALL MOUNTED SENSOR FAUCET

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

FFAS8837-0T0500BT0

FFAS8837-0T0500BT0 SELECTRONIC LUX WALL MOUNTED SENSOR FAUCET

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT4903AC

CT4903AC ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT4903DC

CT4903DC ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ (ใช้แบตเตอร์รี่)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT4914AC

CT4914AC ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ ชนิดติดผนัง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT4914DC

CT4914DC ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ ชนิดติดผนัง (ใช้แบตเตอรี่)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT538AC

CT538AC ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติแบบติดผนัง(ใช้ไฟฟ้า)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT538DC

CT538DC ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติแบบติดผนัง(ใช้แบตเตอร์รี่)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT539AC

CT539AC ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติแบบติดผนัง(ใช้ไฟฟ้า)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT539DC

CT539DC ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติแบบติดผนัง(ใช้แบตเตอร์รี่)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CNT01-2120B-GW20

CNT01-2120B-GW20 ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์ (แบตเตอรี่) รุ่น ULTRA

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CNT01-2120S-GW20

CNT01-2120S-GW20 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์ (แบตเตอรี่+โซลาร์เซลล์) รุ่น ULTRA

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SA 3623#BR

SA 3623#BR ก๊อกอ่างล้างหน้าแบบเซ็นเซอร์ สี BRASS

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SA 3623#GR

SA 3623#GR ก๊อกอ่างล้างหน้าแบบเซ็นเซอร์ สี GOLD

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SA 3623#RG

SA 3623#RG ก๊อกอ่างล้างหน้าแบบเซ็นเซอร์ สี ROSE GOLD

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SA 3640

SA 3640 ก๊อกอ่างล้างหน้าแบบเซ็นเซอร์ สี CHROMIUM

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SA 3640#AB

SA 3640#AB ก๊อกอ่างล้างหน้าแบบเซ็นเซอร์ สี ART BRASS

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SA 3640#BL

SA 3640#BL ก๊อกอ่างล้างหน้าแบบเซ็นเซอร์ สี BLACK

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SA 3640#BR

SA 3640#BR ก๊อกอ่างล้างหน้าแบบเซ็นเซอร์ สี BRASS

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SA 3640#GR

SA 3640#GR ก๊อกอ่างล้างหน้าแบบเซ็นเซอร์ สี GOLD

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SA 3640#RG

SA 3640#RG ก๊อกอ่างล้างหน้าแบบเซ็นเซอร์ สี ROSE GOLD

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SA 3643

SA 3643 ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SA 3810.1 T

SA 3810.1 T ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์ รุ่น AWM

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SA 3810.2 T

SA 3810.2 T ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์ รุ่น AWM

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SA 3811.1 T

SA 3811.1 T ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SA 3811.2 T

SA 3811.2 T ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SA 3812.1 T

SA 3812.1 T ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SA 3812.2 T

SA 3812.2 T ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SA 3813.1 T

SA 3813.1 T ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SA 3813.2 T

SA 3813.2 T ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SA 3932 AB-G

SA 3932 AB-G ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SA 3954

SA 3954 ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SA A 3202

SA A 3202 ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SA A 3203 T

SA A 3203 T ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SA A 3272

SA A 3272 ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SA A 3273 T

SA A 3273 T ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SA 3263#BL

SA 3263#BL ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์ สี BLACK

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SA 3263#BR

SA 3263#BR ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์ สี BRASS

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SA 3263#GR

SA 3263#GR ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์ สี GOLD

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SA 3263#RG

SA 3263#RG ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์ สี ROSE GOLD

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SA 3623#BL

SA 3623#BL ก๊อกอ่างล้างหน้าแบบเซ็นเซอร์ สี BLACK

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SA 3623#AB

SA 3623#AB ก๊อกอ่างล้างหน้าแบบเซ็นเซอร์ สี ART BRASS

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SA 3623

SA 3623 ก๊อกอ่างล้างหน้าแบบเซ็นเซอร์ สี CHROMIUM

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SA 3620#RG

SA 3620#RG ก๊อกอ่างล้างหน้าแบบเซ็นเซอร์ สี ROSE GOLD

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SA 3620#GR

SA 3620#GR ก๊อกอ่างล้างหน้าแบบเซ็นเซอร์ สี GOLD

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SA 3620#BR

SA 3620#BR ก๊อกอ่างล้างหน้าแบบเซ็นเซอร์ สี BRASS

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SA 3620#BL

SA 3620#BL ก๊อกอ่างล้างหน้าแบบเซ็นเซอร์ สี BLACK

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SA 3620#AB

SA 3620#AB ก๊อกอ่างล้างหน้าแบบเซ็นเซอร์ สี ART BRASS

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SA 3620

SA 3620 ก๊อกอ่างล้างหน้าแบบเซ็นเซอร์ สี CHROMIUM

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SA 3442 TB

SA 3442 TB ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SA 3442 T

SA 3442 T ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SA 3441 TWB

SA 3441 TWB ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SA 3441 TW

SA 3441 TW ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SA 3440 TWB

SA 3440 TWB ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SA 3440 TW

SA 3440 TW ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้