ก๊อกฝักบัว/ก๊อกยืนอาบ

WS-7770

WS-7770 ชุดฝักบัวอาบน้ำแบบสายอ่อนพร้อมรางสไลด์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HFHCC-3120Y3

HFHCC-3120Y3 ก๊อกเดี่ยวฝักบัวสายอ่อนพลาสติกแบบติดผนัง รุ่น COCO

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HFVSB-3130D1

HFVSB-3130D1 ก๊อกฝักบัวผังผนังน้ำเดี่ยว รุ่น SMOOTH

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HFVSP-3121A2

HFVSP-3121A2 ก๊อกฝักบัวเดี่ยวผสม (สาย) ติดผนังOD38 MM. รุ่น MARATHON

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HFVSP-3121A5

HFVSP-3121A5 ก๊อกฝักบัวเดี่ยวผสม ติดผนังOD38 MM. รุ่น MARATHON

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HFVSP-312172

HFVSP-312172 ก๊อกฝักบัวเดี่ยวผสมติดผนัง(ไม่มีสาย) รุ่น FORTE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HFVSB-3122D5

HFVSB-3122D5 ก๊อกฝักบัวคู่ผสมติดผนัง+สายฝักบัว+มือถือ รุ่น SMOOTH

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HFVSP-3120F1

HFVSP-3120F1 ก๊อกเดี่ยวฝักบัว แบบติดผนัง รุ่น FLOW

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HFVSP-3120B1

HFVSP-3120B1 ก๊อกเดี่ยวฝักบัวสายอ่อนแบบติดผนัง รุ่น BAMBOLA

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HFVSP-3120A2

HFVSP-3120A2 ก๊อกฝักบัวยึดผนังแบบเดี่ยว(สาย) รุ่น MARATHON

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HFVSP-312082

HFVSP-312082 ก๊อกฝักบัวเดี่ยวติดผนัง(สาย) รุ่น RADIAN

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HFVSP-312072

HFVSP-312072 ก๊อกเดี่ยวผักบัว แบบติดผนัง(สายอ่อน) รุ่น FORTE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HFVSP-312034

HFVSP-312034 ก๊อกเดี่ยวฝักบัวแบบติดผนัง รุ่น VILLA

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HFVSB-7120P7

HFVSB-7120P7 ก๊อกเดี่ยว 2 ทาง อเนกประสงค์ ติดผนังพร้อมหางปลาและนัทล็อคสำหรับเครื่องซักผ้า รุ่น WIND

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HFVSB-7120P2

HFVSB-7120P2 ก๊อกเดี่ยว พร้อมวาล์วฝักบัว แบบติดผนัง รุ่น WIND

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HFVSB-3120X2

HFVSB-3120X2 ก๊อกฝักบัวเดี่ยว(สาย)ติดผนัง รุ่น CUBE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HFVSB-3120P1

HFVSB-3120P1 ก๊อกเดี่ยวฝักบัว ติดผนัง (สาย) ก้านปัด รุ่น WIND

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HFVSB-3120L3

HFVSB-3120L3 ก๊อกเดี่ยวฝักบัวติดผนัง พร้อมราวสไลด์และฝักบัวสายอ่อนขนาด 4 นิ้ว รุ่น TEMPO

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HFVSB-3120L2

HFVSB-3120L2 ก๊อกเดี่ยวฝักบัวติดผนัง รุ่น TEMPO

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HFVSB-3120K4

HFVSB-3120K4 ก๊อกฝักบัวเดี่ยว(สาย)ติดผนัง รุ่น BONNY

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HFVSB-3120H2

HFVSB-3120H2 ก๊อกฝักบัวเดี่ยวติดผนัง(สาย) รุ่น HYBRID

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HFVSB-3120G2

HFVSB-3120G2 ก๊อกฝักบัว ติดผนังเดี่ยว (สาย) รุ่น POCKET

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HFVSB-3120D3

HFVSB-3120D3 ก๊อกฝักบัวเดี่ยวติดผนัง(สาย) รุ่น SMOOTH

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HFVSB-312023

HFVSB-312023 ก๊อกฝักบัวเดี่ยวแบบติดผนัง 115QKS รุ่น NEW CROSS

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HFVSB-312022

HFVSB-312022 ก๊อกฝักบัวเดี่ยวติดผนัง(สาย) รุ่น NEW CROSS

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HFVSP-3131C4

HFVSP-3131C4 ก๊อกเดี่ยวผสมฝักบัวแบบฝังผนัง พร้อมฝักบัวมือถือ รุ่น CONTOUR

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HFVSP-3131C3

HFVSP-3131C3 ก๊อกเดี่ยวผสมฝักบัวแบบฝังผนัง พร้อมฝักบัวมือถือ และ ฝักบัวก้านแข็งแบบติดผนัง หัวฝักบัวขนาด 10 นิ้ว รุ่น CONTOUR

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HFVSP-3131C2

HFVSP-3131C2 ก๊อกฝักบัวเดี่ยวผสม แบบฝังผนัง พร้อมฝักบัวออกเพดาน ขนาด 10 นิ้ว รุ่น CONTOUR

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HFVSP-3131C1

HFVSP-3131C1 ก๊อกฝักบัวเดี่ยวผสม แบบฝังผนัง รุ่น CONTOUR

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HFVSP-3131A3

HFVSP-3131A3 ก๊อกฝักบัวฝังผนังแบบเดี่ยวผสม รุ่น MARATHON

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HFVSP-313171

HFVSP-313171 ก๊อกฝักบัวฝังผนังแบบเดี่ยวผสม รุ่น FORTE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HFDSP-313131

HFDSP-313131 ก๊อกฝักบัวเดี่ยวผสมฝังผนัง รุ่น RIVIERA

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1115A(HM)

CT1115A(HM) วาล์วเปิดปิด ฝักบัว รุ่น ALTO

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1134A

CT1134A วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก รุ่น SCIROCCO

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1134A#BL

CT1134A#BL วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยกสำหรับฝักบัว รุ่น SCIROCCO SENSE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1134A#GR

CT1134A#GR วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยกสำหรับฝักบัว (สีทอง) รุ่น SCIROCCO SENSE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1134A#WH

CT1134A#WH วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยกสำหรับฝักบัว (สีขาว) รุ่น SCIROCCO SENSE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1135A

CT1135A วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก(สำหรับท่อลอย) รุ่น SCIROCCO

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1167AE

CT1167AE วาล์วเปิด-ปิดน้ำ แบบก้านโยก รุ่น NEXT I

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1168AE

CT1168AE วาล์วเปิด-ปิดน้ำ แบบก้านโยก รุ่น NEXT III

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1173A

CT1173A วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก รุ่น SONATA

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1173A#GRM

CT1173A#GRM วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก รุ่น SONATA

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1178A

CT1178A วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก รุ่น WALTZ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1184A

CT1184A วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก รุ่น CUBIC

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1184A#RG

CT1184A#RG วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก(สีโรสโกลด์)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1216A

CT1216A วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก รุ่น NIQUE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1224A

CT1224A วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก รุ่น THANTARA

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1224A#BLBR

CT1224A#BLBR วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก รุ่น THANTARA

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1224A#CG

CT1224A#CG วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก(สีโครมทอง)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1224A#CRG

CT1224A#CRG วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก รุ่น THANTARA

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1226A

CT1226A วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก รุ่น MASTER ONE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1234A

CT1234A วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก รุ่น LINIO

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1237A

CT1237A วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก รุ่น ESSENTIA

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1243A

CT1243A วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก รุ่น X-POSH

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1243A#BL

CT1243A#BL วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก รุ่น X-POSH

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1243A#BN2

CT1243A#BN2 วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก(สีแบลคโครม) รุ่น X-POSH

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1243A#GR2

CT1243A#GR2 วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก(สีทอง) รุ่น X-POSH

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1251(HM)

CT1251(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำสำหรับฝักบัว รุ่น CANDLE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1261A1(HM)

CT1261A1(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำสำหรับฝักบัว รุ่น GEO

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1261A2(HM)

CT1261A2(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำสำหรับฝักบัว รุ่น GEO

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1264C53(HM)

CT1264C53(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำสำหรับฝักบัว รุ่น GEO SLIM

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1267C54#SA(HM)

CT1267C54#SA(HM) วาล์วสำหรับฝักบัวสายอ่อน รุ่น TITUS

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1274C55#SA(HM)

CT1274C55#SA(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ สำหรับฝักบัว รุ่น TITUS

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT127C16

CT127C16 วาล์วเปิด-ปิดน้ำ สำหรับฝักบัว รุ่น CROSS

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT127C20

CT127C20 วาล์วเปิด-ปิดน้ำ สำหรับฝักบัว รุ่น CROSS

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT190C11(HM)

CT190C11(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ รุ่น NEW CENTURY

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT192C10(HM)

CT192C10(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ รุ่น WINDY

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT192C10S17(HM)

CT192C10S17(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำพร้อมฝักบัวสายอ่อน 1 ฟังก์ชั่น รุ่น WINDY

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT173C20(HM)

CT173C20(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำเข้า 1 ออก 2 (สำหรับฝักบัวสายอ่อนและฝักบัวเครื่องทำน้ำอุ่น) รุ่น CROSS

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT173C16(HM)

CT173C16(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำเข้า 1 ออก 2 (สำหรับฝักบัวสายอ่อนและฝักบัวเครื่องทำน้ำอุ่น) รุ่น CROSS

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT172C20(HM)

CT172C20(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำเข้า 1 ออก 2 (สำหรับฝักบัวสายอ่อนและรองน้ำใส่ถัง) รุ่น CROSS

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT172C16(HM)

CT172C16(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำเข้า 1 ออก 2 (สำหรับฝักบัวสายอ่อนและรองน้ำใส่ถัง) รุ่น CROSS

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1708(HM)

CT1708(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำเข้า 1 ออก 2 (สำหรับฝักบัวสายอ่อนและล้างพื้น)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1707(HM)

CT1707(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำเข้า 1 ออก 2 (สำหรับฝักบัวสายอ่อนและล้างพื้น)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1097C30(HM)

CT1097C30(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำเข้า 1 ออก 2 (สำหรับฝักบัวสายอ่อนและฝักบัวเครื่องทำน้ำอุ่น) รุ่น LETO PLUS

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1096C30(HM)

CT1096C30(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำเข้า 1 ออก 2 (สำหรับฝักบัวสายอ่อนและรองน้ำใส่ถัง) รุ่น LETO PLUS

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1092C33(HM)

CT1092C33(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ สำหรับฝักบัว รุ่น LECCE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1092C26(HM)

CT1092C26(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ รุ่น VILLA

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1089C27S17(HM)

CT1089C27S17(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ+ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟังก์ชั่น รุ่น COMO

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1089C27(HM)

CT1089C27(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ รุ่น COMO

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT106C17(HM)

CT106C17(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ รุ่น CLASSIC

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1059(HM)

CT1059(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ รุ่น TRUST

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CPF198#GR2

CPF198#GR2 วาล์วเปิด-ปิดน้ำเข้า 1 ออก 2 สีทอง รุ่น QUIL

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CPF198#BN2

CPF198#BN2 วาล์วเปิด-ปิดน้ำเข้า 1 ออก 2 สีดำ รุ่น QUIL

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CPF1089C27#GR2

CPF1089C27#GR2 วาล์วเปิด-ปิดน้ำ รุ่น QUIL

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CPF1089C27#BN2

CPF1089C27#BN2 วาล์วเปิด-ปิดน้ำ รุ่น QUIL

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT191C11

CT191C11 วาล์วเปิด-ปิดน้ำชนิดฝังผนัง รุ่น NEW CENTURY

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT126C10

CT126C10 วาล์วเปิด-ปิดน้ำชนิดฝังผนัง รุ่น WINDY

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1233A

CT1233A วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยกชนิดฝังผนัง รุ่น LINIO

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1223A#CRG

CT1223A#CRG วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยกชนิดฝังผนัง(สีโครมโรสโกลด์)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1223A#CG

CT1223A#CG วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยกชนิดฝังผนัง(สีโครมทอง) รุ่น THANTARA

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1223A#BLBR

CT1223A#BLBR วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยกกชนิดฝังผนัง รุ่น THANTARA

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1223A

CT1223A วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยกกชนิดฝังผนัง รุ่น THANTARA

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1217A

CT1217A วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยกชนิดฝังผนัง รุ่น NIQUE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT119C17

CT119C17 วาล์วเปิด-ปิดน้ำชนิดฝังผนัง รุ่น CLASSIC

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1187A#RG

CT1187A#RG วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยกชนิดฝังผนัง(สีโรสโกลด์)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1187A

CT1187A วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยกชนิดฝังผนัง รุ่น CUBIC

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1174A#GRM

CT1174A#GRM วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยกชนิดฝังผนัง รุ่น SONATA

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1174A

CT1174A วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยกชนิดฝังผนัง รุ่น SONATA

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT116A

CT116A วาล์วเปิด-ปิดน้ำเย็นแบบก้านโยกชนิดฝังผนัง รุ่น ARONA

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้