ก๊อกฝักบัวแบบติดผนัง

HFHCC-3120Y3

HFHCC-3120Y3 ก๊อกเดี่ยวฝักบัวสายอ่อนพลาสติกแบบติดผนัง รุ่น COCO

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HFVSP-3120F1

HFVSP-3120F1 ก๊อกเดี่ยวฝักบัว แบบติดผนัง รุ่น FLOW

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HFVSP-3120B1

HFVSP-3120B1 ก๊อกเดี่ยวฝักบัวสายอ่อนแบบติดผนัง รุ่น BAMBOLA

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HFVSP-3120A2

HFVSP-3120A2 ก๊อกฝักบัวยึดผนังแบบเดี่ยว(สาย) รุ่น MARATHON

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HFVSP-312082

HFVSP-312082 ก๊อกฝักบัวเดี่ยวติดผนัง(สาย) รุ่น RADIAN

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HFVSP-312072

HFVSP-312072 ก๊อกเดี่ยวผักบัว แบบติดผนัง(สายอ่อน) รุ่น FORTE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HFVSP-312034

HFVSP-312034 ก๊อกเดี่ยวฝักบัวแบบติดผนัง รุ่น VILLA

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HFVSB-3120X2

HFVSB-3120X2 ก๊อกฝักบัวเดี่ยว(สาย)ติดผนัง รุ่น CUBE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HFVSB-3120P1

HFVSB-3120P1 ก๊อกเดี่ยวฝักบัว ติดผนัง (สาย) ก้านปัด รุ่น WIND

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HFVSB-3120L3

HFVSB-3120L3 ก๊อกเดี่ยวฝักบัวติดผนัง พร้อมราวสไลด์และฝักบัวสายอ่อนขนาด 4 นิ้ว รุ่น TEMPO

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HFVSB-3120L2

HFVSB-3120L2 ก๊อกเดี่ยวฝักบัวติดผนัง รุ่น TEMPO

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HFVSB-3120K4

HFVSB-3120K4 ก๊อกฝักบัวเดี่ยว(สาย)ติดผนัง รุ่น BONNY

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HFVSB-3120H2

HFVSB-3120H2 ก๊อกฝักบัวเดี่ยวติดผนัง(สาย) รุ่น HYBRID

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HFVSB-3120G2

HFVSB-3120G2 ก๊อกฝักบัว ติดผนังเดี่ยว (สาย) รุ่น POCKET

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HFVSB-3120D3

HFVSB-3120D3 ก๊อกฝักบัวเดี่ยวติดผนัง(สาย) รุ่น SMOOTH

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HFVSB-312023

HFVSB-312023 ก๊อกฝักบัวเดี่ยวแบบติดผนัง 115QKS รุ่น NEW CROSS

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HFVSB-312022

HFVSB-312022 ก๊อกฝักบัวเดี่ยวติดผนัง(สาย) รุ่น NEW CROSS

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1115A(HM)

CT1115A(HM) วาล์วเปิดปิด ฝักบัว รุ่น ALTO

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1134A

CT1134A วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก รุ่น SCIROCCO

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1134A#BL

CT1134A#BL วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยกสำหรับฝักบัว รุ่น SCIROCCO SENSE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1134A#GR

CT1134A#GR วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยกสำหรับฝักบัว (สีทอง) รุ่น SCIROCCO SENSE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1134A#WH

CT1134A#WH วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยกสำหรับฝักบัว (สีขาว) รุ่น SCIROCCO SENSE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1135A

CT1135A วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก(สำหรับท่อลอย) รุ่น SCIROCCO

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1167AE

CT1167AE วาล์วเปิด-ปิดน้ำ แบบก้านโยก รุ่น NEXT I

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1168AE

CT1168AE วาล์วเปิด-ปิดน้ำ แบบก้านโยก รุ่น NEXT III

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1173A

CT1173A วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก รุ่น SONATA

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1173A#GRM

CT1173A#GRM วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก รุ่น SONATA

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1178A

CT1178A วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก รุ่น WALTZ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1184A

CT1184A วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก รุ่น CUBIC

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1184A#RG

CT1184A#RG วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก(สีโรสโกลด์)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1216A

CT1216A วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก รุ่น NIQUE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1224A

CT1224A วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก รุ่น THANTARA

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1224A#BLBR

CT1224A#BLBR วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก รุ่น THANTARA

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1224A#CG

CT1224A#CG วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก(สีโครมทอง)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1224A#CRG

CT1224A#CRG วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก รุ่น THANTARA

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1226A

CT1226A วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก รุ่น MASTER ONE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1234A

CT1234A วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก รุ่น LINIO

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1237A

CT1237A วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก รุ่น ESSENTIA

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1243A

CT1243A วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก รุ่น X-POSH

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1243A#BL

CT1243A#BL วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก รุ่น X-POSH

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1243A#BN2

CT1243A#BN2 วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก(สีแบลคโครม) รุ่น X-POSH

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1243A#GR2

CT1243A#GR2 วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก(สีทอง) รุ่น X-POSH

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1251(HM)

CT1251(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำสำหรับฝักบัว รุ่น CANDLE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1261A1(HM)

CT1261A1(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำสำหรับฝักบัว รุ่น GEO

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1261A2(HM)

CT1261A2(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำสำหรับฝักบัว รุ่น GEO

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1264C53(HM)

CT1264C53(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำสำหรับฝักบัว รุ่น GEO SLIM

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1267C54#SA(HM)

CT1267C54#SA(HM) วาล์วสำหรับฝักบัวสายอ่อน รุ่น TITUS

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1274C55#SA(HM)

CT1274C55#SA(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ สำหรับฝักบัว รุ่น TITUS

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT127C16

CT127C16 วาล์วเปิด-ปิดน้ำ สำหรับฝักบัว รุ่น CROSS

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT127C20

CT127C20 วาล์วเปิด-ปิดน้ำ สำหรับฝักบัว รุ่น CROSS

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT190C11(HM)

CT190C11(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ รุ่น NEW CENTURY

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT192C10(HM)

CT192C10(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ รุ่น WINDY

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT192C10S17(HM)

CT192C10S17(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำพร้อมฝักบัวสายอ่อน 1 ฟังก์ชั่น รุ่น WINDY

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1092C33(HM)

CT1092C33(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ สำหรับฝักบัว รุ่น LECCE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1092C26(HM)

CT1092C26(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ รุ่น VILLA

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1089C27S17(HM)

CT1089C27S17(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ+ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟังก์ชั่น รุ่น COMO

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1089C27(HM)

CT1089C27(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ รุ่น COMO

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT106C17(HM)

CT106C17(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ รุ่น CLASSIC

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1059(HM)

CT1059(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ รุ่น TRUST

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CPF198#GR2

CPF198#GR2 วาล์วเปิด-ปิดน้ำเข้า 1 ออก 2 สีทอง รุ่น QUIL

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CPF198#BN2

CPF198#BN2 วาล์วเปิด-ปิดน้ำเข้า 1 ออก 2 สีดำ รุ่น QUIL

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CPF1089C27#GR2

CPF1089C27#GR2 วาล์วเปิด-ปิดน้ำ รุ่น QUIL

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CPF1089C27#BN2

CPF1089C27#BN2 วาล์วเปิด-ปิดน้ำ รุ่น QUIL

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

FFAS0326-7T1500BT0

FFAS0326-7T1500BT0 CYGNET EXPOSED MONO SHOWER ONLY

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

A-0326-10

A-0326-10 ก๊อกน้ำเย็นยืนอาบติดผนัง รุ่น CYGNET MONO

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

F20426-CHACT10

F20426-CHACT10 CONCEPT SQUARE EXP.MONO SHOWER ONLY

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

A-0426-10

A-0426-10 ก๊อกน้ำเย็นยืนอาบ แบบติดผนัง (เฉพาะวาล์ว) รุ่น CONCEPT SQUARE MONO

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

F10726-CHACT10

F10726-CHACT10 NEO MODERN EXP.MONO SHOWER ONLY

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

A-0726-10

A-0726-10 ก๊อกน้ำเย็นยืนอาบ แบบติดผนัง (เฉพาะวาล์ว) รุ่น NEO MODERN MONO

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

F20726-CHACT10A

F20726-CHACT10A NEO MODERN EXP.MONO SHOWER WITH HANDSPRAY

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

A-0726-10-A

A-0726-10-A ก๊อกน้ำเย็นยืนอาบ แบบติดผนัง พร้อมชุดฝักบัว รุ่น NEO MODERN MONO

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

FFAS1326-7T1500BT0

FFAS1326-7T1500BT0 ACACIA E EXPOSED SHOWER MONO (W/O SHOWER KITS)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

A-1326-10

A-1326-10 ก๊อกน้ำเย็นยืนอาบ รุ่น ACACIA EVOLUTION MONO

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

F21526-CHACT10

F21526-CHACT10 SAGA SINGLE MONO SHOWER

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

A-1526-10

A-1526-10 ก๊อกเดี่ยวยืนอาบ รุ่น SAGA MONO

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

FFAS1726-701500BT0

FFAS1726-701500BT0 SIGNATURE EXPOSED SHOWER MONO

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

A-1726-10

A-1726-10 ก๊อกน้ำเย็นยืนอาบ แบบติดผนัง รุ่น SIGNATURE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

FFAS1726-707500BT0

FFAS1726-707500BT0 SIGNATURE EXPOSED SHOWER MONO WITH HAND SHOWER SET

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

A-1726-10-A

A-1726-10-A ก๊อกน้ำเย็นยืนอาบ แบบติดผนังพร้อมชุดฝักบัว รุ่น SIGNATURE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

FFAS2926-7T1500BT0

FFAS2926-7T1500BT0 ONYX MONO EXPOSED SHOWER W/O HANDSPRAY

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

A-2283-10

A-2283-10 ก็อกน้ำเย็นยืนอาบ แบบติดผนัง ไม่รวมชุดฝักบัวสายอ่อน รุ่น ONYX MONO

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

F22283-CHACT10A

F22283-CHACT10A ONYX MONO COLD WATER SHW FAUCET W/HANDSPRAY

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

A-2283-10-A

A-2283-10-A ก็อกน้ำเย็นยืนอาบ แบบติดผนัง พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน รุ่น ONYX MONO

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

FFAST825-709500BT0

FFAST825-709500BT0 EASYFLO EXPOSED SHOWER MONO (CHROME)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

A-2825-10

A-2825-10 ก๊อกน้ำเย็นยืนอาบแบบติดผนัง รุ่น EASYFLO

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

FFAST825-709440BT0

FFAST825-709440BT0 EASYFLO EXPOSED SHOWER MONO (MATT BLACK)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

A-2825-10BK

A-2825-10BK ก๊อกน้ำเย็นยืนอาบแบบติดผนัง รุ่น EASYFLO

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

FFAST825-709090BT0

FFAST825-709090BT0 EASYFLO EXPOSED SHOWER MONO (GLOSSY WHITE)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

A-2825-10WT

A-2825-10WT ก๊อกน้ำเย็นยืนอาบแบบติดผนัง รุ่น EASYFLO

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

F23926-CHACT10

F23926-CHACT10 ACTIVE II EXP.MONO SHOWER ONLY

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

A-3926-10

A-3926-10 ก๊อกน้ำเย็นยืนอาบแบบฝังผนัง (เฉพาะวาล์ว) รุ่น ACTIVE II MONO

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

FFAS6526-7T1500BT0

FFAS6526-7T1500BT0 SEVA MONO SHOWER (W/O SHOWER KIT)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

A-6526-10

A-6526-10 ก๊อกเดี่ยวยืนอาบ รุ่น SEVA MONO

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

FFAS6926-7T1500BT0

FFAS6926-7T1500BT0 VENTUNO EXP.MONO SHOWER ONLY

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

A-6926-10

A-6926-10 ก๊อกน้ำเย็นยืนอาบ แบบติดกำแพง รุ่น VENTUNO MONO

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

F27003-CHACTC

F27003-CHACTC JAZZ EXP. MONO SHOWER VALVE W/O HANDSPRAY

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

A-7003C

A-7003C ก๊อกน้ำเย็นยืนอาบ แบบติดผนัง เซรามิควาล์ว ไม่รวมชุดฝักบัวสายอ่อน รุ่น JAZZicon

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

F27003-CHACTAC

F27003-CHACTAC JAZZ EXP. MONO SHOWER VALVE W/HANDSPRAY

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

A-7003C-A

A-7003C-A ก๊อกน้ำเย็นยืนอาบ แบบติดผนัง เซรามิควาล์ว พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน รุ่น JAZZ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

FFASTJ54-7T1500BT0

FFASTJ54-7T1500BT0 LIFT EXP.SHOWER MONO

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้