ตะแกรงกันกลิ่น

HWHOY-H902

HWHOY-H902 ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลส 3.5x3.5 ท่อ2"-2.5"SLIDE PACK

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

FUVHU-W002FS

FUVHU-W002FS ตะแกรงกันกลิ่นสี่เหลี่ยม 4.8"ฝาเหลี่ยมท่อ 2.1/2"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

FUVHU-W002DS

FUVHU-W002DS ตะแกรงกันกลิ่นสี่เหลี่ยม 3.5" ฝาเหลี่ยม ท่อ 1.1/2"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

FUVHU-W002BS

FUVHU-W002BS ตะแกรงกันกลิ่นสี่เหลี่ยม 4" ฝาเหลี่ยม ท่อ 1.1/2"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

FUVHU-W002AS

FUVHU-W002AS ตะแกรงกันกลิ่นสี่เหลี่ยม 4" ฝาเหลี่ยม ท่อ 2"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

FUVHU-W001DS

FUVHU-W001DS ตะแกรงกันกลิ่นสี่เหลี่ยม 3.5" ฝากลม ท่อ 1.1/2"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

FUVHU-W001BS

FUVHU-W001BS ตะแกรงกันกลิ่นสี่เหลี่ยม 4" ฝากลม ท่อ 1.1/2"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

FUVHU-W001AS

FUVHU-W001AS ตะแกรงกันกลิ่นสี่เหลี่ยม 4" ฝากลม ท่อ 2"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

FUVHU-F002AS

FUVHU-F002AS ตะแกรงกันกลิ่น 5" แบบตกแต่งด้วยกระเบื้องได้

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT886(HM)

CT886(HM) ที่วางแก้วน้ำ รุ่น SQUARE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT744(HM)

CT744(HM) ที่วางแก้วน้ำ รุ่น LETO

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT078(HM)

CT078(HM) ที่วางสบู่และที่วางแก้วน้ำ รุ่น TEAPOT

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT046ST(HM)

CT046ST(HM) ที่วางแก้วน้ำ รุ่น CLASSIC CRYSTAL

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT046(HM)

CT046(HM) ที่วางแก้วน้ำ รุ่น CLASSIC

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT036(HM)

CT036(HM) ที่วางแก้วน้ำสเตนเลส รุ่น SHEET

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT0238

CT0238 ที่วางแก้ว รุ่น LECCO

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT0228(HM)

CT0228(HM) ที่วางแก้วน้ำ รุ่น CURVE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT0216(HM)

CT0216(HM) ที่วางแก้วน้ำ รุ่น CUBE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT0216#BL(HM)

CT0216#BL(HM) ที่วางแก้วน้ำ รุ่น CUBE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT0123(HM)

CT0123(HM) ที่วางแก้วน้ำ รุ่น COMO

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT0067(HM)

CT0067(HM) ที่วางแก้วน้ำ รุ่น TWIST

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT0067#WH(HM)

CT0067#WH(HM) ที่วางแก้วน้ำ รุ่น TWIST

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT0067#GR(HM)

CT0067#GR(HM) ที่วางแก้วน้ำ รุ่น TWIST

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT0067#BL(HM)

CT0067#BL(HM) ที่วางแก้วน้ำ รุ่น TWIST

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT0047(HM)

CT0047(HM) ที่วางแก้วน้ำ รุ่น DIAMOND

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT697Z3P(HM)

CT697Z3P(HM) ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสเหลี่ยมติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2.5-4 นิ้ว (หน้าแปลน 4.8 นิ้ว)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT697Z2P(HM)

CT697Z2P(HM) ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสเหลี่ยมติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2-3 นิ้ว (หน้าแปลน 4 นิ้ว)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT697Z1P(HM)

CT697Z1P(HM) ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสเหลี่ยมติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 1.5-2.5 นิ้ว (หน้าแปลน 3.5 นิ้ว)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT652T1P(HM)

CT652T1P(HM) ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสสามเหลี่ยมติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 1.5 นิ้ว (หน้าแปลน 5 X 7 นิ้ว)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT649H(HM)

CT649H(HM) ตะแกรงน้ำทิ้งกันกลิ่น(ANTI-BACTERIA)สำหรับท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT647Z3(HM)

CT647Z3(HM) ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสเหลี่ยมเกลียว 3 นิ้ว (หน้าแปลน 5.1 นิ้ว)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT647Z2(HM)

CT647Z2(HM) ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสเหลี่ยมเกลียว 2.5 นิ้ว (หน้าแปลน 5.1 นิ้ว)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT647Z1(HM)

CT647Z1(HM) ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสเหลี่ยมเกลียว 2 นิ้ว (หน้าแปลน 4 นิ้ว)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT647Y3(HM)

CT647Y3(HM) ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสกลมเกลียว 3 นิ้ว (หน้าแปลน 5.1 นิ้ว)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT647Y2(HM)

CT647Y2(HM) ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสกลมเกลียว 2.5 นิ้ว (หน้าแปลน 5.1 นิ้ว)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT647Y1(HM)

CT647Y1(HM) ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสกลมเกลียว 2 นิ้ว (หน้าแปลน 4.9 นิ้ว)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT646Z1(HM)

CT646Z1(HM) ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสเหลี่ยมเกลียว 1.5 นิ้ว (หน้าแปลน 3.5 นิ้ว)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT646Y1(HM)

CT646Y1(HM) ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสกลมเกลียว 1.5 นิ้ว (หน้าแปลน 3.5 นิ้ว)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT640Z4P(HM)

CT640Z4P(HM) ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสเหลี่ยมติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2-4 นิ้ว (หน้าแปลน 6 นิ้ว)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT640Z3P(HM)

CT640Z3P(HM) ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสเหลี่ยมติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2-3.5 นิ้ว (หน้าแปลน 4.8 นิ้ว)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT640Z3(HM)

CT640Z3(HM) ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสเหลี่ยมติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 3.5 นิ้ว (หน้าแปลน 4.8 นิ้ว)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT640Z2P(HM)

CT640Z2P(HM) ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสเหลี่ยมติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 1.5-3 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT640Z2(HM)

CT640Z2(HM) ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสเหลี่ยมติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 3 นิ้ว (หน้าแปลน 4 นิ้ว)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT640Z1PN(HM)

CT640Z1PN(HM) ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสเหลี่ยมติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 1.5-2.5 นิ้ว (หน้าแปลน 3.5 นิ้ว)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT640Z1(HM)

CT640Z1(HM) ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสเหลี่ยมติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2-2.5 นิ้ว (หน้าแปลน 3.5 นิ้ว)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT640Y3(HM)

CT640Y3(HM) ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสกลมติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 3.5 นิ้ว (หน้าแปลน 4.8 นิ้ว)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT640Y2P(HM)

CT640Y2P(HM) ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสกลมติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 1.5-3 นิ้ว (หน้าแปลน 4 นิ้ว)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT640Y2(HM)

CT640Y2(HM) ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสกลมติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 3 นิ้ว (หน้าแปลน 4 นิ้ว)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT640Y1PN(HM)

CT640Y1PN(HM) ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสกลมติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 1.5-2.5 นิ้ว (หน้าแปลน 3.5 นิ้ว)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT640Y1(HM)

CT640Y1(HM) ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสกลมติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2-2.5 นิ้ว (หน้าแปลน 3.5 นิ้ว)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT6404Z2P(HM)

CT6404Z2P(HM) ตะแกรงน้ำทิ้งสเเตนเลสเหลี่ยมหน้าแปลน 4 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT6403Z2P(HM)

CT6403Z2P(HM) ตะแกรงกันกลิ่น สแตนเลส ท่อ 2.5 นิ้ว หน้าตะแกรง 4 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

F78201-CHADYN

F78201-CHADYN FLOORDRAIN - STAINLESS

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

A-8201-N

A-8201-N ตะแกรงดักกลิ่น สแตนเลส สำหรับท่อพีวีซี 2 - 2.5 นิ้ว หน้าตะแกรง 3.5 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

F78203-CHADY

F78203-CHADY BRASS FLOOR DRAIN 10X10 CM DEODORIZATION W/WATER-SEAL -CHROME

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

A-8203-N

A-8203-N ตะแกรงกันกลิ่น ทองเหลือง สำหรับท่อพีวีซี 2 - 2.5 นิ้ว หน้าตะแกรง 4 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

F78204-CHADY

F78204-CHADY BRASS FLOOR DRAIN 10X10 CM DEODORIZATION W/FLAP DESIGN -CHROME

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

A-8204-N

A-8204-N ตะแกรงกันกลิ่นทองเหลืองชุบโครเมี่ยม สำหรับท่อพีวีซี 2 - 2.5 นิ้ว หน้าตะแกรง 4 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

F78205-CHADY

F78205-CHADY BRASS FLOOR DRAIN 10X10 CM DEODORIZATION W/FLAP DESIGN -NICKEL

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

A-8205-N

A-8205-N ตะแกรงกันกลิ่นทองเหลืองชุบนิเกิล สำหรับท่อพีวีซี 2 - 2.5 นิ้ว หน้าตะแกรง 4 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

F78206-CHADY

F78206-CHADY BRASS FLOOR DRAIN 10X15 CM DEODORIZATION W/FLAP DESIGN -CHROME

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

A-8206-N

A-8206-N ตะแกรงกันกลิ่น ทองเหลืองชุบโครมเมี่ยม สำหรับท่อพีวีซี 2 - 2.5 นิ้ว หน้าตะแกรง 4x6 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

F78207-CHADY

F78207-CHADY BRASS FLOOR DRAIN 10X15 CM DEODORIZATION W/FLAP DESIGN -NICKEL

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

A-8207-N

A-8207-N ตะแกรงกันกลิ่น ทองเหลืองชุบนิเกิล สำหรับท่อพีวีซี 2 - 2.5 นิ้ว หน้าตะแกรง 4x6 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

F78208-CHADY

F78208-CHADY FLOOR DRAIN 5" - STAINLESS STEEL

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

A-8208-N

A-8208-N ตะแกรงกลิ่นสแตนเลส สำหรับท่อพีวีซี 2.5 - 3 นิ้ว หน้าตะแกรง 5 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

F78209-CHADY

F78209-CHADY FLOOR DRAIN 4" - STAINLESS STEEL

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

A-8209-N

A-8209-N ตะแกรงกลิ่นสแตนเลส สำหรับท่อพีวีซี 2.5 - 3 นิ้ว หน้าตะแกรง 5 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

F78210-CHADY

F78210-CHADY FLOOR DRAIN 6" ROUND - STAINLESS STEEL

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

A-8210-N

A-8210-N ตะแกรงกลิ่นสแตนเลส สำหรับท่อพีวีซี 3 - 4 นิ้ว หน้าตะแกรง 6 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

F78211-CHADY

F78211-CHADY FLOOR DRAIN 5" SQUARE - STAINLESS STEEL

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

A-8211-N

A-8211-N ตะแกรงกลิ่นสแตนเลส สำหรับท่อพีวีซี 3 - 4 นิ้ว หน้าตะแกรง 6 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

F78220-CHADYST

F78220-CHADYST ตะแกรงกันกลิ่นพร้อมที่กันแมลงแบบเหลี่ยม 4 นิ้ว สแตนเลส

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

F78221-CHADYST

F78221-CHADYST ตะแกรงกันกลิ่นพร้อมที่กันแมลงแบบเหลี่ยม 3.5 นิ้ว สแตนเลส

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

F78200-CHADYN

F78200-CHADYN FLOORDRAIN WITH COVER PLATE-STAINLESS

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

A-8200-N

A-8200-N ตะแกรงกันกลิ่น สแตนเลส สำหรับท่อพีวีซี 2 - 2.5 นิ้ว หน้าตะแกรง 3.5 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้