สต๊อปวาล์ว

C921153

C921153 วาล์วเปิด-ปิดน้ำ C10120H / STOP VALVE C10120H

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SH 054310699

SH 054310699 สต็อปวาล์วขนาด 1/2*1/2 นิ้ว มีไส้กรอง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SH 054280699

SH 054280699 สต็อปวาล์วขนาด 3/8*1/2 นิ้ว มีไส้กรอง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SH 052170699(S)

SH 052170699(S) สต๊อปวาล์ว ขนาด 1/2" x 1/2" พร้อมหน้าแปลนรุ่น Comfort

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SH 049070699(S)

SH 049070699(S) สต๊อปวาล์ว ขนาด 1/2" x 3/8" พร้อมหน้าแปลนรุ่น Comfort

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

K-17216X-CP

K-17216X-CP วาล์วเปิด-ปิดน้ำ G1/2" แบบเข้า 1 ออก 1

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

K-17217X-CP

K-17217X-CP วาล์วเปิด-ปิดน้ำ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

K-17218X-CP

K-17218X-CP วาล์วเปิด-ปิดน้ำ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

K-45528X-CP

K-45528X-CP วาล์วเปิด-ปิดน้ำ รุ่น BLISS

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

K-45529X-CP

K-45529X-CP วาล์วเปิด-ปิดน้ำ รุ่น AQUA

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

K-45530X-CP

K-45530X-CP วาล์วเปิด-ปิดน้ำ รุ่น ORA

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MK KS1907

MK KS1907 สต๊อปวาล์วแบบ 2 ทาง สีสเตนเลสซาติน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MK KX311

MK KX311 สต็อปวาล์ว 2 ทาง โครเมียม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MK KS61-5

MK KS61-5 สต็อปวาล์ว 2 ทาง สีซาติน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MK KS61-4

MK KS61-4 สต็อปวาล์ว 2 ทาง โครเมียม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MK 215

MK 215 สต๊อปวาล์ว แบบ 2 ทาง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MK KS43

MK KS43 สต็อปวาล์ว 1 ทาง สีซาติน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MK KS11-CR

MK KS11-CR สต๊อปวาล์ว 1 ทาง โครเมียม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MK KS11

MK KS11 สต๊อปวาล์ว 1 ทาง โครเมียม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MK 214

MK 214 สต๊อปวาล์ว แบบ 1 ทาง สีซาติน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MK 213

MK 213 สต๊อปวาล์ว แบบ 1 ทาง สีซาติน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

DB-59016-CR

DB-59016-CR สต๊อปวาล์ว 1 ทาง โครเมียม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

DB-59015-CR

DB-59015-CR สต๊อปวาล์ว 1 ทาง โครเมียม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

DB-11225-CR

DB-11225-CR สต๊อปวาล์ว 1 ทาง โครเมียม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

EI 8281113

EI 8281113 สต๊อบวาล์ว แบบสองทาง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

EI 8284243

EI 8284243 สต๊อบวาล์ว แบบสองทาง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

EI 8284244

EI 8284244 สต๊อบวาล์ว แบบสองทาง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

EI 8284245

EI 8284245 สต๊อบวาล์ว แบบสองทาง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

EI 8287555

EI 8287555 สต๊อบวาล์ว แบบทางเดียว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

EI 8284242

EI 8284242 สต๊อบวาล์ว แบบทางเดียว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

EI 8282325

EI 8282325 สต๊อบวาล์ว แบบทางเดียว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

EI 8282117

EI 8282117 สต๊อบวาล์ว แบบทางเดียว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

EI 8281115

EI 8281115 สต๊อบวาล์ว แบบทางเดียว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

EI 8281114

EI 8281114 สต๊อบวาล์ว แบบทางเดียว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

EI 8281112

EI 8281112 สต๊อบวาล์ว แบบทางเดียว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KA-01-422-50

KA-01-422-50 สต๊อปวาล์วพร้อมก๊อกล้างพื้น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

EB71-50

EB71-50 วาล์วเปิด-ปิดน้ำ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KA-01-412-63

KA-01-412-63 สต๊อปวาล์ว สแตนเลส 304

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KA-01-472-50

KA-01-472-50 วาล์วเปิด-ปิดน้ำ แบบ 1 ทาง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KA-02-412-63

KA-02-412-63 สต๊อปวาล์ว สแตนเลส 304

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KA-03-412-63

KA-03-412-63 สต๊อปวาล์ว สแตนเลส 304

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KA-03-472-50

KA-03-472-50 วาล์วเปิด-ปิดน้ำ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KA-21-411-50

KA-21-411-50 สต๊อปวาล์วทางเดียว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KA-91-490-50

KA-91-490-50 สต๊อปวาล์ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KA-91-422-50

KA-91-422-50 สต๊อปวาล์วแบบสองทาง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KA-03-482-50

KA-03-482-50 สต๊อปวาล์วแบบสองทาง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KA-03-422-63

KA-03-422-63 สต๊อปวาล์ว แบบ 2 ทาง สแตนเลส 304

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KA-02-422-63

KA-02-422-63 สต๊อปวาล์ว แบบ 2 ทาง สแตนเลส 304

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KA-01-482-50

KA-01-482-50 สต๊อปวาล์ว แบบสองทาง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KA-01-422-63

KA-01-422-63 สต๊อปวาล์ว แบบ 2 ทาง สแตนเลส 304

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

EB73-50

EB73-50 วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบ 2 ทาง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

BN 456789

BN 456789 สต็อปวาล์ว ด้ามแบน 1/2×1/2×1/2 สามทาง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

BN 50E5555

BN 50E5555 สต๊อปวาล์ว แบบสองทาง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

BN STP-9694

BN STP-9694 สต็อปวาล์ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

BN STP-8979

BN STP-8979 สต็อปวาล์ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

BN STOP-VAL

BN STOP-VAL สต็อปวาล์ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

BN KS90

BN KS90 สต็อปวาล์ว ขนาด 1/2 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

BN 987

BN 987 สต็อปวาล์ว 1/2x1/2 นิ้ว ด้ามแบน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

BN 564

BN 564 สต็อปวาล์ว 1/2x1/2 นิ้ว ด้ามสามเหลี่ยม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

BN 50E4411

BN 50E4411 สต๊อปวาล์ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CNCF-9182.001.50

CNCF-9182.001.50 D TYPE ANGLE VALVE + 40CM

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HAP004A-F

HAP004A-F วาล์วเปิด-ปิดน้ำ พร้อมสายน้ำดี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

TLN01102T

TLN01102T วาล์วเปิด-ปิดน้ำพร้อมสายน้ำดี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

TLN01103T

TLN01103T วาล์วเปิด-ปิดน้ำพร้อมสายน้ำดี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

TX277S

TX277S วาล์วเปิด-ปิดน้ำ พร้อมสายน้ำดี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

TX277SV2

TX277SV2 วาล์วเปิด-ปิดน้ำพร้อมสายน้ำดี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

TX277SV1

TX277SV1 วาล์วเปิด-ปิดน้ำ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HAP004A

HAP004A วาล์วเปิด-ปิดน้ำ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PSB-103

PSB-103 สต๊อปวาล์ว 1 ทาง ขนาด 1/2 นิ้ว (4 หุน)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PS-010

PS-010 วาล์วเปิด - ปิดน้ำ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PS-001

PS-001 วาล์วเปิด - ปิดน้ำ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PS-012

PS-012 วาล์วเปิด - ปิดน้ำ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

V202

V202 สต๊อปวาล์ว แบบสองทาง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

V3003

V3003 สต๊อปวาล์ว แบบสองทาง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

V456

V456 สต๊อปวาล์ว แบบสองทาง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

V458

V458 สต๊อปวาล์ว แบบสองทาง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

V507

V507 สต๊อปวาล์ว แบบสองทาง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

V508

V508 สต๊อปวาล์ว แบบสองทาง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

VC222

VC222 สต๊อปวาล์ว แบบสองทาง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

VC224

VC224 สต๊อปวาล์ว แบบสองทาง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

VC456

VC456 สต๊อปวาล์ว แบบสองทาง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

VC858

VC858 สต๊อปวาล์ว แบบสองทาง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

VC956

VC956 สต๊อปวาล์ว แบบทางเดียว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

VC955

VC955 สต๊อปวาล์ว แบบทางเดียว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

VC856

VC856 สต๊อปวาล์ว แบบทางเดียว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

VC855

VC855 สต๊อปวาล์ว แบบทางเดียว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

VC756

VC756 สต๊อปวาล์ว แบบทางเดียว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

VC655

VC655 สต๊อปวาล์ว แบบทางเดียว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

VC455F

VC455F สต๊อปวาล์ว แบบทางเดียว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

VC355

VC355 สต๊อปวาล์ว แบบทางเดียว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

V9703

V9703 วาล์วฝักบัว สแตนเลส SUS 304

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

V506

V506 สต๊อปวาล์ว แบบทางเดียว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

V505

V505 สต๊อปวาล์ว แบบทางเดียว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

V504

V504 สต๊อปวาล์ว แบบทางเดียว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

V503

V503 สต๊อปวาล์ว แบบทางเดียว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

V3002

V3002 สต๊อปวาล์ว แบบทางเดียว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

V3001

V3001 สต๊อปวาล์ว แบบทางเดียว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

V206

V206 สต๊อปวาล์ว แบบทางเดียว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

V205

V205 สต๊อปวาล์ว แบบทางเดียว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

V203

V203 สต๊อปวาล์ว แบบทางเดียว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้