สต๊อปวาล์วแบบทางเดียว

C921153

C921153 วาล์วเปิด-ปิดน้ำ C10120H / STOP VALVE C10120H

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SH 054310699

SH 054310699 สต็อปวาล์วขนาด 1/2*1/2 นิ้ว มีไส้กรอง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SH 054280699

SH 054280699 สต็อปวาล์วขนาด 3/8*1/2 นิ้ว มีไส้กรอง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SH 052170699(S)

SH 052170699(S) สต๊อปวาล์ว ขนาด 1/2" x 1/2" พร้อมหน้าแปลนรุ่น Comfort

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SH 049070699(S)

SH 049070699(S) สต๊อปวาล์ว ขนาด 1/2" x 3/8" พร้อมหน้าแปลนรุ่น Comfort

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

K-17216X-CP

K-17216X-CP วาล์วเปิด-ปิดน้ำ G1/2" แบบเข้า 1 ออก 1

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

K-45528X-CP

K-45528X-CP วาล์วเปิด-ปิดน้ำ รุ่น BLISS

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

K-45529X-CP

K-45529X-CP วาล์วเปิด-ปิดน้ำ รุ่น AQUA

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

K-45530X-CP

K-45530X-CP วาล์วเปิด-ปิดน้ำ รุ่น ORA

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MK KS43

MK KS43 สต็อปวาล์ว 1 ทาง สีซาติน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MK KS11-CR

MK KS11-CR สต๊อปวาล์ว 1 ทาง โครเมียม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MK KS11

MK KS11 สต๊อปวาล์ว 1 ทาง โครเมียม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MK 214

MK 214 สต๊อปวาล์ว แบบ 1 ทาง สีซาติน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MK 213

MK 213 สต๊อปวาล์ว แบบ 1 ทาง สีซาติน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

DB-59016-CR

DB-59016-CR สต๊อปวาล์ว 1 ทาง โครเมียม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

DB-59015-CR

DB-59015-CR สต๊อปวาล์ว 1 ทาง โครเมียม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

DB-11225-CR

DB-11225-CR สต๊อปวาล์ว 1 ทาง โครเมียม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

EI 8287555

EI 8287555 สต๊อบวาล์ว แบบทางเดียว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

EI 8284242

EI 8284242 สต๊อบวาล์ว แบบทางเดียว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

EI 8282325

EI 8282325 สต๊อบวาล์ว แบบทางเดียว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

EI 8282117

EI 8282117 สต๊อบวาล์ว แบบทางเดียว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

EI 8281115

EI 8281115 สต๊อบวาล์ว แบบทางเดียว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

EI 8281114

EI 8281114 สต๊อบวาล์ว แบบทางเดียว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

EI 8281112

EI 8281112 สต๊อบวาล์ว แบบทางเดียว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

EB71-50

EB71-50 วาล์วเปิด-ปิดน้ำ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KA-01-412-63

KA-01-412-63 สต๊อปวาล์ว สแตนเลส 304

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KA-01-472-50

KA-01-472-50 วาล์วเปิด-ปิดน้ำ แบบ 1 ทาง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KA-02-412-63

KA-02-412-63 สต๊อปวาล์ว สแตนเลส 304

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KA-03-412-63

KA-03-412-63 สต๊อปวาล์ว สแตนเลส 304

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KA-03-472-50

KA-03-472-50 วาล์วเปิด-ปิดน้ำ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KA-21-411-50

KA-21-411-50 สต๊อปวาล์วทางเดียว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KA-91-490-50

KA-91-490-50 สต๊อปวาล์ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

BN STP-9694

BN STP-9694 สต็อปวาล์ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

BN STP-8979

BN STP-8979 สต็อปวาล์ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

BN STOP-VAL

BN STOP-VAL สต็อปวาล์ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

BN KS90

BN KS90 สต็อปวาล์ว ขนาด 1/2 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

BN 987

BN 987 สต็อปวาล์ว 1/2x1/2 นิ้ว ด้ามแบน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

BN 564

BN 564 สต็อปวาล์ว 1/2x1/2 นิ้ว ด้ามสามเหลี่ยม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

BN 50E4411

BN 50E4411 สต๊อปวาล์ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

TX277SV1

TX277SV1 วาล์วเปิด-ปิดน้ำ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HAP004A

HAP004A วาล์วเปิด-ปิดน้ำ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PSB-103

PSB-103 สต๊อปวาล์ว 1 ทาง ขนาด 1/2 นิ้ว (4 หุน)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PS-010

PS-010 วาล์วเปิด - ปิดน้ำ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PS-001

PS-001 วาล์วเปิด - ปิดน้ำ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

VC956

VC956 สต๊อปวาล์ว แบบทางเดียว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

VC955

VC955 สต๊อปวาล์ว แบบทางเดียว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

VC856

VC856 สต๊อปวาล์ว แบบทางเดียว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

VC855

VC855 สต๊อปวาล์ว แบบทางเดียว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

VC756

VC756 สต๊อปวาล์ว แบบทางเดียว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

VC655

VC655 สต๊อปวาล์ว แบบทางเดียว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

VC455F

VC455F สต๊อปวาล์ว แบบทางเดียว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

VC355

VC355 สต๊อปวาล์ว แบบทางเดียว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

V9703

V9703 วาล์วฝักบัว สแตนเลส SUS 304

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

V506

V506 สต๊อปวาล์ว แบบทางเดียว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

V505

V505 สต๊อปวาล์ว แบบทางเดียว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

V504

V504 สต๊อปวาล์ว แบบทางเดียว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

V503

V503 สต๊อปวาล์ว แบบทางเดียว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

V3002

V3002 สต๊อปวาล์ว แบบทางเดียว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

V3001

V3001 สต๊อปวาล์ว แบบทางเดียว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

V206

V206 สต๊อปวาล์ว แบบทางเดียว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

V205

V205 สต๊อปวาล์ว แบบทางเดียว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

V203

V203 สต๊อปวาล์ว แบบทางเดียว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

A4400

A4400 สต๊อปวาล์ว แบบทางเดียว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HFHCC-9120Y1

HFHCC-9120Y1 สต็อปวาล์ว 2 ทาง รุ่น COCO

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HFHOY-912001

HFHOY-912001 สต๊อปวาล์ว 2 ทาง แบบติดผนัง รุ่น SKIN

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SV-111

SV-111 สต็อปวาล์ว 1/2" 902SV111

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SV-111/C

SV-111/C สต๊อปวาล์วเซรามิควาล์ว 902SV111/C

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SV-118

SV-118 สต๊อปวาล์วเซรามิควาล์ว 902SV118 รุ่น FLOWER

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SV-122

SV-122 สต๊อปวาล์วเซรามิควาล์ว 902SV122

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SV-127

SV-127 สต๊อปวาล์ว แบบทางเดียว 902SV127

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SV-126

SV-126 STOP VALVE เซรามิควาล์ว 902SV126

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SV-011

SV-011 STOP VALVE เซรามิควาล์ว 1 ทาง 902SV011

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

C9377

C9377 วาล์วเปิด-ปิดน้ำ (ทดแทน CT179(HM)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

C961050

C961050 วาล์วเปิด-ปิดน้ำ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

C961102

C961102 วาล์วเปิด-ปิดน้ำ C10257 / STOP VALE C10257

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

C961215

C961215 STOP VALVE C10207 / วาล์วเปิด-ปิดน้ำ C10207

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1700#BL

CT1700#BL วาล์วเปิด-ปิดน้ำ (เซรามิควาล์ว)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1700(HM)

CT1700(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ (เซรามิควาล์ว)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT1701(HM)

CT1701(HM) สต๊อปวาล์ว แบบทางเดียว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT179N#BL(HM)

CT179N#BL(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ สีดำ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT179N(HM)

CT179N(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ (เซรามิควาล์ว)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT190C6(HM)

CT190C6(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ รุ่น NEW CENTURY

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HFVJC-9120K13

HFVJC-9120K13 STOP VALVE 2 ทาง พร้อมฝาครอบ รุ่น BONNY

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HFVJC-9120K11

HFVJC-9120K11 STOP VALVE 2 ทาง รุ่น BONNY

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

F54400-CHADY

F54400-CHADY ANGLE STOP VALVE 1/2" - SLIDE PACK

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

A-4400-SP

A-4400-SP สต๊อปวาล์ว ขนาด 1/2 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

F54400-CHACT

F54400-CHACT ANGLE STOP VALVE 1/2" - BOX

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

A-4400

A-4400 สต๊อปวาล์ว ขนาด 1/2 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

F54400-CHADYS

F54400-CHADYS NEW STOP VALVE-S

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

A-4400S

A-4400S สต๊อปวาล์ว ขนาด 1/2 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

F64401-CHADY

F64401-CHADY STOP VALVE CERAMIC VALVE 90O 1/2"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

A-4401

A-4401 สต๊อปวาล์ว ขนาด 1/2 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

F65601-CHADY

F65601-CHADY ANGLE VALVE 90 DEGREE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

A-5601

A-5601 สต๊อปวาล์ว ขนาด 1/2 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

F65603-CHADY

F65603-CHADY ANGLE VALVE 90 DEGREE- STAINLESS STEEL

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

A-5603

A-5603 สต๊อปวาล์ว ขนาด 1/2 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

F54490-CHADY

F54490-CHADY สต็อปวาวล์ว เซรามิคส์วาวล์ว 90องศา แบบกลม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

WS-0310

WS-0310 วาล์วเปิด-ปิดน้ำ รุ่น WANG

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

WS-0311

WS-0311 วาล์วเปิด-ปิดน้ำ รุ่น WANG

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

WS-0313B

WS-0313B สต๊อปวาล์ว 1 ทาง ขนาด 1/2 นิ้ว (4 หุน) รุ่น WANG

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้