ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย แบบกด (ติดผนัง)

HFVSR-8120S3

HFVSR-8120S3 ก๊อกกดโถปัสสาวะชาย รุ่น PASSO

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

F63000-CHACT

F63000-CHACT SMALL URINAL FLUSH VALVE 1LPF

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

TS402P(HM)

TOTO : TS402P(HM) ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชายชนิดกดท่อตรง (ระยะติดตั้ง 75 มม.)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

TS402S(HM)

TOTO : TS402S(HM) ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชายชนิดกด ท่อดัด (ระยะติดตั้ง 45 มม.)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

TS403P(HM)

TOTO : TS403P(HM) ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชายชนิดกด ท่อตรง (ระยะติดตั้ง 75 มม.)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

TS403S(HM)

TOTO : TS403S(HM) ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชายชนิดกด ท่อดัด (ระยะติดตั้ง 45 มม.)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

TTUF601SK

TOTO : TTUF601SK ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชายท่อโค้ง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

T601P

TOTO : T601P ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

TTUF601PK

TTUF601PK ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชายท่อตรง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

RA 5555789

RASLAND : RA 5555789 ฟลัชปัสสาวะชายแบบกด COMFORT

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

RA 5566156VE

RASLAND : RA 5566156 ฟลัชปัสสาวะชายแบบกด ECONOVALVE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PM414(P)(HM)

PREMA : PM414(P)(HM) ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชายชนิดกด(ระยะ 75 มม)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PM414(S)(HM)

PREMA : PM414(S)(HM) ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชายชนิดกด(ระยะ 45 มม)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PFB-102

PRIME : PFB-102 ฟลัชวาล์ว โถปัสสาวะชาย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PFB-103

PRIME : PFB-103 ฟลัชวาล์ว โถปัสสาวะชาย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HFHOY-8120S9

HOY : HFHOY-8120S9 ก๊อกกดโถปัสสาวะชาย แบบท่อดัดได้

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

UF-59S

UF-59S ก๊อกกดปัสสาวะชาย ท่อ S

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

UF-59I

UF-59I ก๊อกกดปัสสาวะชาย ท่อ I

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

UF-58S

UF-58S ก๊อกกดปัสสาวะชาย ท่อ S

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

UF-58I

UF-58I ก๊อกกดปัสสาวะชาย ท่อ I

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

UF-48S

UF-48S ก็อกกดปัสสาวะชายหยุดอัตโนมัติท่อ S

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

UF-48I

UF-48I ก็อกกดปัสสาวะชายหยุดอัตโนมัติท่อ I

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

UF-47

UF-47 ฟลัชวาล์วปัสสาวะ ( วาล์วกด )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

UF-45

UF-45 ฟลัชวาล์ว โถปัสสาวะชาย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

K-99110X-CP

K-99110X-CP ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชายแบบกด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

K-24682X-CP

K-24682X-CP ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย แบบกด ใช้น้ำ 3 ลิตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

K-24681X-CP

K-24681X-CP ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย แบบกด ใช้น้ำ 1 ลิตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

K-16641X-CP

K-16641X-CP ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชายแบบกด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

K-11702X-CP

K-11702X-CP ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชายแบบกด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

EI 8789494

EI 8789494 ฟลัชวาล์ว โถปัสสาวะชาย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

EI 8783636

EI 8783636 ฟลัชวาล์ว โถปัสสาวะชาย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

EI 8781212

EI 8781212 ฟลัชปัสสาวะชายแบบกด พร้อมท่อน้ำทิ้ง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

EI 8781113

EI 8781113 ฟลัชปัสสาวะชาย แบบกด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

EI 8781112

EI 8781112 ฟลัชวาล์ว โถปัสสาวะชาย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT477S

CT477S ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชายชนิดกดแบบมีวาล์วเปิด-ปิดน้ำ (ระยะติดตั้ง 45 มม.)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT477P

CT477P ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชายชนิดกดแบบมีวาล์วเปิด-ปิดน้ำ (ระยะติดตั้ง 75 มม.)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT475SS(HM)

CT475SS(HM) ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชายชนิดกด (ระยะติดตั้ง 45 มม.)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT475SL(HM)

CT475SL(HM) ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชายชนิดกด (ระยะติดตั้ง 75 มม.)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT474N(S)(HM)

CT474N(S)(HM) ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชายชนิดกด (ระยะติดตั้ง 45 มม.)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT474N(P)(HM)

CT474N(P)(HM) ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชายชนิดกด (ระยะติดตั้ง 75 มม.)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT472SS(HM)

CT472SS(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำโถปัสสาวะชายชนิดกด (ระยะติดตั้ง 45 มม.)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT472SL(HM)

CT472SL(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำโถปัสสาวะชายชนิดกด (ระยะติดตั้ง 75 มม.)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT471SS(HM)

CT471SS(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำโถปัสสาวะชายชนิดกด (ระยะติดตั้ง 45 มม.)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT471SL(HM)

CT471SL(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำโถปัสสาวะชายชนิดกด (ระยะติดตั้ง 75 มม.)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT464SS(HM)

CT464SS(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำโถปัสสาวะชายชนิดกด (ระยะติดตั้ง 45 มม.)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CT464SL(HM)

CT464SL(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำโถปัสสาวะชายชนิดกด (ระยะติดตั้ง 75 มม.)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

T-3000-N

T-3000-N ฟลัชวาล์วแบบกด สำหรับโถปัสสาวะชาย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

FFAS9859-001500BT0

FFAS9859-001500BT0 ฟลัชวาล์วแบบกด สำหรับโถปัสสาวะชาย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

FFAS9802-009500BT0

FFAS9802-009500BT0 ฟลัชวาล์วแบบกด สำหรับโถปัสสาวะชาย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้